Avsnitt 2.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Flerskrov.Still001
Kommer snart!

QT-filen är c:a 12,5 MB.

Tillbaka.