Avsnitt 2.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Galo12_A2.Still001

QT-filen är c:a 24,6 MB.

Tillbaka.