Seglingen 12-05-02.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0502
QT-filen är c:a 16 MB.

Tillbaka.