Seglingen 12-05-09.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0509
QT-filen är c:a 35 MB.

Tillbaka.