Seglingen 12-06-13.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0613.Still001
QT-filen är c:a 28 MB.

Tillbaka.