Seglingen 12-06-06.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0606.Still001
QT-filen är c:a 27 MB.

Tillbaka.