Seglingen 12-08-15.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0815.Still001
QT-filen är c:a 49 MB.

Tillbaka.