Seglingen 12-08-08.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0808.Still001
QT-filen är c:a 30 MB.

Tillbaka.