Seglingen 12-05-30.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0530.Still001
QT-filen är c:a 30 MB.

Tillbaka.