Seglingen 12-08-22.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0822.Still001
QT-filen är c:a 44 MB.

Tillbaka.